De Reizende Boom

Een boom die op reis gaat door het land met een auto als vervoersmiddel en stopt op verschillende plekken in steden. Dit verplaatsbare kunstwerk van Hein van Duppen gaat over de noodzaak van groen in de openbare ruimte. Denk daarbij aan klimaatbestendigheid, biodiversiteit en leefbaarheid. De inrichting van de openbare ruimte staat onder druk, mede doordat het aantal auto’s de afgelopen twintig jaar in Nederland met 23% procent is gestegen. Al deze auto’s hebben een plekje in de openbare ruimte, maar elke parkeerplaats is ook een potentiële (groei)plek voor een boom.

De Reizende boom met Hein van Duppen

Op deze website kun je de Reizende Boom’s pad volgen en wordt er door middel van foto’s en video’s verslag gedaan van de belevenissen die hij meemaakt. Zo ontstaat er een persoonlijk reisverslag dat laat zien wat de impact en betekenis kan zijn vanhet planten van (extra) bomen in de openbare ruimte.