Biodiversiteitspatio

Op de Rooftop Walk kunt u afdalen in onze Biodiversiteitspatio waar u van alles leert over het biodiversiteitsprogramma van de Gemeente Rotterdam (Lees hier de biodiversiteitsagenda), de Pollinators (bestuivende diersoorten) en waar u een biodiversiteitsmanifest van Lola Landscape Architects en AM aantreft.

De 10 van 010

In 2021 startte Gemeente Rotterdam met de campagne ‘De 10 van 010‘. Een programma dat biodiversiteit in de stad onder de aandacht wil brengen. Deze 10 van 010 bestaat uit zoogdieren zoals de egel, de vos en de laatvlieger (vleermuis) en insecten zoals de rosse metselbij en de kleine vuurvlinder. De bloemen en planten die prijken op de lijst zijn de steenbreekvaren, de zwanenbloem en de zoete kers. De zanglijster representeert de vogels, en de snoek maakt de lijst af. Deze soorten staan symbool voor de biodiversiteit in de hele stad, van woonwijk tot havengebied, en van rivieroever tot (groen) dak. Samen vertellen ze het verhaal van de balans en samenhang tussen mens en natuur, en het belang van een (bio)diverse omgeving.