Uitdagingen van een dakdorp

Woningen en groen toevoegen op bestaande gebouwen betekent antwoorden zoeken op veel vragen. Over de constructie en de draagkracht van het gebouw, de geschikte plantensoorten en de business case van een dakdorp, onder andere. Het onderzoek naar een pilot-dakdorp van Stichting Dakdorpen is al anderhalf jaar onderweg. Inmiddels ligt er een vergunningsaanvraag bij de gemeente en komt de realisatie van het eerste dakdorp in beeld: op gebouw De Kroon in Rotterdam-West.