Platte kassen

In veel moestuinen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde platte kassen om gewassen op te kweken. Dit kan natuurlijk ook op een dak. Hier zijn de invloeden van wind en regen vaak nog heftiger dan in de achtertuin. Vanuit de gedachte van multifunctioneel dakgebruik zou in plaats van gewoon glas ook gebruik kunnen gemaakt kunnen worden van transparante zonnepanelen. Zo wordt het jonge gewas beschermd tegen al te felle zon en wek je tegelijk energie op. De kas is gebouwd door Ontregelmaat.